Qualitynet.gr

English   Ελληνικά
Θεσμικοί Φορείς
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ενεργός Πολίτης
Αναζήτηση  
 
Βιωματικό Σχολείο: Όταν το Βίωμα γίνεται καθημερινή συνήθεια
11/6/2015

Share |

Βιωματικό Σχολείο: Όταν το Βίωμα γίνεται καθημερινή συνήθεια

Αρχικά να δούμε τι εννοούμε με τη λέξη βίωμα…

Ως βίωμα μπορούμε να μεταφράσουμε ένα ζωντανό τρόπο προσέγγισης ενός θέματος.

Ο όρος βιωματική μάθηση ενσωματώνει διάφορες έννοιες και χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από διάφορους ερευνητές. Για πολλούς βιωματική μάθηση είναι η γνώση και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας της ζωής και της εργασίας και που πολλές φορές δεν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα.

Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε;

Μέσα από οποιαδήποτε διάδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, μέσα από την τέχνη, την καλλιτεχνική αγωγή, το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τις ομαδοσυνεργατικές κινητικές δραστηριότητες, τις δράσεις πεδίου, την έρευνα, κλπ .

Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Η βιωματική μάθηση είναι η μάθηση που αποκτούν τα παιδιά μέσω της εξερεύνησης, των εμπειριών, της δημιουργίας, της ανακάλυψης, της ταύτισης και της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο γύρω τους.
Η βιωματική μάθηση ξεπερνάει τη δομή ενός σχολικού προγράμματος, αφού δεν υπάρχει η στασιμότητα ενός παραδοσιακού συμβατικού μαθήματος που περιορίζεται στην προσπάθεια μετάδοσης γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές.Δεν υπάρχει αυστηρή δομή, κανόνες ή χρονικά όρια. Τα παιδιά αφήνονται να γνωρίσουν και να μάθουν φυσικά, με τους δικούς τους όρους και με ευχάριστες δραστηριότητες. Βιώνουν τον κόσμο ανεξάρτητα και μαθαίνουν να σκέφτονται χωρίς παρωπίδες. Έτσι, αποκτούν μια αίσθηση επιτυχίας και βελτιωμένη αυτοπεποίθηση.

Στόχος είναι η προσφορά των κατάλληλων ερεθισμάτων που θα τους επιτρέψουν να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η συναισθηματική και κοινωνική σχέση συνεργασίας και η απόλαυση της βιωματικής δράσης. Παράλληλα, τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και την ευαισθησία τους απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής τους.

Η βιωματική μάθηση επιδιώκει επίσης τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών, αξιοποιώντας τα βιώματα των μαθητών ή και προκαλώντας νέα βιώματα.

Όλες οι πληροφορίες μαθαίνονται μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού, με το οποίο δίνεται έμφαση στο συναίσθημα που βιώνεται, διαμορφώνεται η συμπεριφορά των μαθητών και βελτιώνονται οι δεξιότητές τους.

Μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέπουμε το μάθημα σε μία ζωντανή εμπειρία δημιουργικής διαδικασίας, αποφεύγοντας την αποστήθιση και τη ρουτίνα. Παρέχονται στο μαθητή οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει γνώσεις με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο (μεθ’ ηδονής μαθαίνειν). Η γνώση αποκτάται μέσα από ένα πλέγμα παιχνιδιού και δραστηριοτήτων, στο οποίο προσφέρονται ευκαιρίες για διερεύνηση, ανακάλυψη, ερμηνεία και ανάπλαση. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η στερεοτυπία στη μέθοδο, η ανία της σχολαστικής διαδικασίας, η ομοιομορφία των ασκήσεων που διαμορφώνουν κλειστούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς.

Μέσα από αυτή τη διάσταση και τη συγκεκριμένη σχέση βλέπουμε την προσέγγιση του παιδιού με το βίωμα στο Βιωματικό Σχολείο.

Το Βιωματικό Σχολείο είναι το εκπαιδευτικό τμήμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού QualityNet Foundation. Δραστηριοποιείται από το 1997 στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των  μαθητών, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου, με απώτερο σκοπό τα παιδιά να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι σε κοινωνικά θέματα και να γίνουν οι ενεργοί πολίτες του μέλλοντος.

Το Βιωματικό Σχολείο υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων  και δράσεων. Υλοποιεί εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα πάνω στις θεματικές της Υγείας, του Περιβάλλοντος, των Τεχνών και του Πολιτισμού, προγράμματα τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, υπηρετούν παιδαγωγικούς σκοπούς και μπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου.

Προτεραιότητά του Βιωματικού Σχολείου είναι να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτούν εμπειρίες, να παίρνουν γνώσεις αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και ενισχύοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού μέσα στην ομάδα.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του εντάσσονται εξειδικευμένοι επιστήμονες και πεπειραμένοι εμψυχωτές  τόσο για τη δημιουργία των προγραμμάτων όσο και για την υλοποίηση της δραστηριότητάς του.

Σας παραθέτω ενδεικτικά κάποια νούμερα: Από το 1997 έχουμε εκπαιδεύσει 937.538 μαθητές, καλύπτοντας εκπαιδευτικές ανάγκες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, σε 4.400 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έως σήμερα έχουμε αναπτύξει 24 θεματικά βιωματικά προγράμματα, 11 επιχορηγούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, Φεστιβάλ αφύπνισης και το Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «Η Χώρα του Καλύτερου».

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.  14/712/184590/Δ1).

Πώς θεωρούμε ότι βάζουμε -σα Βιωματικό Σχολείο- ένα λιθαράκι παραπάνω στη μόρφωση και παιδεία των παιδιών; Μέσω των βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αφού πιστεύουμε ότι μέσα από το βίωμα μπορούμε να παρέχουμε γνώση στα παιδιά και η γνώση αυτή που θα έχει κατακτηθεί μέσω της εμπειρίας να αποτελέσει την αρχή για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνηθειών.
Έτσι, με βάση τις αρχές της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης και δραστηριότητες, όπως θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικά παιχνίδια, κουκλοθεατρικές παραστάσεις, επιδαπέδια παιχνίδια κ.ά., υλοποιούμε προγράμματα σχετικά με τα συναισθήματα, την υγιεινή διατροφή, το σχολικό εκφοβισμό, την ανακύκλωση, την ενέργεια, την ελληνική παράδοση, τη μυθολογία κ.ά. σε μικρές ομάδες παιδιών με συγκεκριμένο στόχο και επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων να επιτευχθεί η διάδραση με τους μαθητές και το βίωμα να μπορέσει να εξελιχθεί σε γνώση και καθημερινή συνήθεια.

 «Όταν το βίωμα γίνει καθημερινή συνήθεια» μπορούμε να «σκεφτούμε και να πράξουμε αλλιώς».

Ιουστίνα Γούλα Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Βιωματικό Σχολείο Απόσπασμα από την Ημερίδα «Σκέψου, πράξε αλλιώς»

« πίσω στην λίστα

Quick Launch

Sustainable Greece 2020 Οδηγός Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Απολογισμοί Οδηγός Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Το Βήμα Ενεργών Πολιτών Newsletter in Action
kalyterizoi.gr
MKO Οργανώσεις
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
ΠΥΡΝΑ-μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία AMEA GREEK
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Newsitamea
Διέξοδος ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Best Medasset
Ιατροί Χωρίς Σύνορα Πολιτιστικός Σύλλογος 'Η Σκιάθος'
Υδροναύτες
previousnext
«11.2019»
Δε
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα
Κυ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30