Qualitynet.gr

English   Ελληνικά
Θεσμικοί Φορείς
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ενεργός Πολίτης
Sustainable Greece 2020
Υπεύθυνες Επιχειρήσεις
ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
INTERAMERICAN JT International Hellas AEBE
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.E. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
SKAG
The Coca-Cola Company Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.
COSMOTE JETOIL
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΤΕ Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.
previousnext
Δράσεις QualityNet
Βιωματικό Σχολείο Η χώρα του καλύτερου BRAVO 2014 - Sustainability Dialogue Ενεργός Τρόπος Ζωής

Αναζήτηση  
 
Οι εξελίξεις στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020
12/3/2015

Share |

Οι εξελίξεις στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

Με επιτυχία ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα οι εργασίες της Επιτροπής Επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας,  η οποία συστάθηκε με στόχο να συμβάλλει με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των μελών της στην πληρέστερη επικοινωνία των αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας και κυρίως στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας και του Προφίλ των Πρεσβευτών Βιωσιμότητας.  

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από επιλεγμένους εκπροσώπους εταιριών και φορέων οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα και γνώση στα θέματα εταιρικής επικοινωνίας και εταιρικής υπευθυνότητας.

Να υπενθυμίσουμε πως στην Επιτροπή Επικοινωνίας συμμετέχουν οι:

- Δημήτρης Βέργαδος,  Συντονιστής, Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων, ΣΕΒ
- Άντζελα Βερναδάκη, External Affairs Director, AbbVie
- Γιώργος Γαλάνης, Προϊστάμενος Εταιρικής Ευθύνης, Όμιλος Μυτιληναίος
- Αλεξάνδρα Γρίσπου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια
- Γιώργος Παπαϊωάννου, Communications Manager, AbbVie
- Αγγελική Πατρούμπα, Public Affairs & Communications Director, Coca Cola 3e
- Φανή Πετρίδη, Sustainability & Patient Organizations Executive , Roche Hellas
- Κατερίνα Περίσση, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ομίλου ΟΤΕ
- Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Eurobank
- Κίμων Μαλαταράς, Corporate Affairs Director, Roche Hellas
- Άννα Μάλτη, Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΕ, Cosmote
- Νίκος Μέλιος, Υποδιευθυντής, Διεύθυνση ΕΚΕ Εθνικής Τράπεζας και Ομίλου
- Βάσια Στασινοπούλου, Community Relations & CSR Senior Manager, WIND Hellas
- Σέβη Σφακιανάκη, Senior Specialist Policy & Communication, MSD

Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν σε επίπεδο επιτροπής είναι και ο τρόπος παρουσίασης του Παρατηρητήριου Βιωσιμότητας το οποίο αποτελεί απόρροια της διαδικασίας  του Διάλογου στο διαδίκτυο η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο με τη καταγραφή μέχρι στιγμής περίπου 450 πρακτικών από 150 εταιρίες, φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών (ΜΚΟ).

Το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring) όλων των πρακτικών και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν επιχειρήσεις και οργανισμοί στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Ο μηχανισμός αυτός ανταποκρίνεται στην πρόσφατη ανάγκη που εκφράστηκε και από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς αναφορικά με τη δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει ένας συστηματοποιημένος εθνικός μηχανισμός παρακολούθησης της Βιωσιμότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.  Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχο να προβάλλει  το γενικότερο  επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας σε ότι αφορά τα εν λόγω θέματα. Τέλος, το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας αναμένεται να παρουσιαστεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δεύτερο εξάμηνο του 2015 με στόχο να πληροφορήσει και να αναδείξει τις δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν την εβδομάδα αυτή και οι εργασίες της Εισηγητικής Επιτροπής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας  με στόχο να δημιουργηθούν οι βάσεις για την τελική ανάπτυξη του  Κώδικα ο οποίος θα προσαρμόζεται στα ελληνικά δεδομένα. Στη  συνέχεια, αναμένεται να ξεκινήσει μια ευρύτερη διαβούλευση σε επίπεδο working groups προκειμένου ο Κώδικας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ο Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας, αυτοδέσμευσης, ανταγωνιστικότητας αλλά και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών της χώρας οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω 20 Δεικτών, ανταποκρινόμενοι στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας θα συνδεθεί και θα αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κώδικα αλλά θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς σε επίπεδα ανάπτυξης δίνοντας με τον τρόπο αυτό την ευκαιρία στους συμμετέχοντες οργανισμούς να παρακολουθούν την εξελικτική τους πορεία και να συνδεθούν σε μια κοινή πλατφόρμα Βιωσιμότητας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε πως η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 (www.sustainablegreece2020.com) υλοποιείται από το  QualityNet Foundation (www.qualitynet.gr) σε συνεργασία με τους σημαντικότερους Φορείς της χώρας και έχει ως στόχο μέσω ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσει μεθοδολογίες καθώς και πρακτικά εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση πρακτικών Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπου η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος αναπτύσσονται ισόρροπα.


« πίσω στην λίστα

Quick Launch

Sustainable Greece 2020 Οδηγός Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Απολογισμοί Οδηγός Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Το Βήμα Ενεργών Πολιτών Newsletter in Action
kalyterizoi.gr
MKO Οργανώσεις
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
ΠΥΡΝΑ-μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία AMEA GREEK
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Newsitamea
Διέξοδος ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Best Medasset
Ιατροί Χωρίς Σύνορα Πολιτιστικός Σύλλογος 'Η Σκιάθος'
Υδροναύτες
previousnext
«11.2019»
Δε
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα
Κυ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30