Qualitynet.gr

English   Ελληνικά
Θεσμικοί Φορείς
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ενεργός Πολίτης
Sustainable Greece 2020
Υπεύθυνες Επιχειρήσεις
ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
INTERAMERICAN JT International Hellas AEBE
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.E. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
SKAG
The Coca-Cola Company Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.
COSMOTE JETOIL
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΤΕ Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.
previousnext
Δράσεις QualityNet
Βιωματικό Σχολείο Η χώρα του καλύτερου BRAVO 2014 - Sustainability Dialogue Ενεργός Τρόπος Ζωής

Αναζήτηση  
 
Διάλογος των «εταίρων» για το μοντέλο ανάπτυξης!
4/9/2014

Share |

Διάλογος των «εταίρων» για το μοντέλο ανάπτυξης!

Η κα Χρυσούλα Έξαρχου, Αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, του φορέα που διοργανώνει την πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020» μιλά στο Euro2day.gr για τον κύκλο διαλόγου που ξεκίνησε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020»

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, σε συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.

Ιδρυτικοί Φορείς είναι ο ΣΕΒ, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ο ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ +0,84%, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Τελεί, δε, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το World Business Council for Sustainable Development και το German Sustainability Council.

ΕΡ: Κυρία Εξάρχου, πώς γεννήθηκε η ιδέα της πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020»;

ΑΠ: Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα, καλούμαστε να διαχειριστούμε μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα επιτρέψει στη χώρα μας, όχι μόνο να βγει από τη κρίση, αλλά κυρίως να δημιουργήσει τις βάσεις μιας Βιώσιμης Οικονομίας, η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει τη Κοινωνική Συνοχή μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονομία-Κοινωνία- Περιβάλλον.

Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης με άξονες τη καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια για μια κοινωνία ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς. Για την ουσιαστική λειτουργία αυτού του μοντέλου, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και η συνεργασία της ιδιωτικής και της δημόσιας πρωτοβουλίας, προκειμένου να καταλήξουμε στη σύνθεση και ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων που συμβάλλουν σε μία Βιώσιμη Κοινωνία.

Η πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» απαντά σε αυτή την ανάγκη!

ΕΡ: Με ποιο τρόπο θα διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης;

ΑΠ: Οραματιζόμαστε να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος αναπτύσσονται ισόρροπα.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου με τους κύριους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων. Ο διάλογος αυτός θα συμβάλει στη δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας μας προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

ΕΡ: Ποιοι φορείς είναι πρόθυμοι να στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020»;

ΑΠ: Είναι η πρώτη φορά που οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της ελληνικής αγοράς, κορυφαίες επιχειρήσεις, εκπρόσωποι της πολιτείας και της Κοινωνίας Πολιτών αυτοδεσμεύονται και ενώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, σε συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.

Ιδρυτικοί Φορείς είναι ο ΣΕΒ, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ο ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ +0,84%, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Τελεί, δε, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το World Business Council for Sustainable Development και το German Sustainability Council. Με αυτή τη στήριξη αποδεικνύεται η σύνδεση της πρωτοβουλίας με τα διεθνή δρώμενα στο πεδίο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιβεβαιώνεται το κύρος της.

ΕΡ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε να αναπτύσσονται πολλές δράσεις αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πως διαφοροποιείται η «Sustainable Greece 2020»;

ΑΠ: Καταρχάς χαιρετίζουμε όλες τις δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κάθε προσπάθεια που γίνεται συμβάλλει στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην αλλαγή του σκηνικού στη χώρα μας.

Από τη δική μας πλευρά, με την πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020», επιχειρούμε μία καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα. Για πρώτη φορά ένας διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα οδηγήσει στο σχεδιασμό συγκεκριμένων μεθοδολογιών και εργαλείων, απόλυτα αξιοποιήσιμων από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Αρχικά, ο διάλογος θα εστιάσει στη δημιουργία ενός policy paper, το οποίο θα προωθηθεί στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα, προκειμένου να αξιοποιηθεί στη διαμόρφωση της νομοθετικής διαδικασίας.

Στόχος είναι οι απόψεις και οι δεσμεύσεις των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στη διαδικασία διαλόγου να συνδράμουν στη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Στα κύρια αποτελέσματα του διαλόγου περιλαμβάνονται επίσης το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, ο Δείκτης Βιωσιμότητας και ο Μηχανισμός Καταγραφής Κοινωνικών Αναγκών, που θα αποτελέσουν τα εργαλεία τα οποία θα υποστηρίξουν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν πολιτικές Βιωσιμότητας και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας στην πράξη την Κοινωνική Συνοχή.

ΕΡ: Θα υπάρξει κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία;

ΑΠ: Βασική αξία και στο οικονομικό σκέλος είναι η διαφάνεια. Η «Sustainable Greece 2020» χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τα ιδιωτικά κεφάλαια των εταιρειών και των φορέων που συμμετέχουν. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία ως «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» και την χρηματοδοτούν με το ποσό των 2.500€. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουν και σε οικονομικό επίπεδο τη στήριξη τους.

ΕΡ: Ποιο θα είναι το αποτύπωμα της πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» στους πολίτες;

ΑΠ: Ο τελικός αποδέκτης των δράσεων που θα υλοποιηθούν, με τα αποτελέσματα του διαλόγου είναι η Κοινωνία. Μια Βιώσιμη Κοινωνία, όπου θα απολαμβάνει την ποιότητα ζωής που απορρέει από την Ισόρροπη Ανάπτυξη της Οικονομίας και του Περιβάλλοντος: νέες θέσεις εργασίας, υγιής επιχειρηματικότητα, σεβασμός στις επόμενες γενεές και τις ανάγκες τους, προστασία του περιβάλλοντος και καινοτομία. Είμαστε αισιόδοξοι ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Με πολλή χαρά και δημιουργικό ενθουσιασμό αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα, για να τα μοιραστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες.


Συνέντευξη της κ. Χ. Εξάρχου, Προέδρου του QualityNet Foundation, στο Euro2day.gr

« πίσω στην λίστα

Quick Launch

Sustainable Greece 2020 Οδηγός Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Απολογισμοί Οδηγός Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Το Βήμα Ενεργών Πολιτών Newsletter in Action
kalyterizoi.gr
MKO Οργανώσεις
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
ΠΥΡΝΑ-μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία AMEA GREEK
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Newsitamea
Διέξοδος ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Best Medasset
Ιατροί Χωρίς Σύνορα Πολιτιστικός Σύλλογος 'Η Σκιάθος'
Υδροναύτες
previousnext
«11.2019»
Δε
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα
Κυ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30