Qualitynet.gr

English   Ελληνικά
Θεσμικοί Φορείς
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ενεργός Πολίτης
 
5/5/2011

Share |

Αποτελέσματα δράσης ΚΕ.Π.ΚΑ. για το έτος 2010

 Πιστεύουμε ότι ο απολογισμός μας είναι πλούσιος. Η παρουσία της Οργάνωσής μας, σε όλους τους παραπάνω τομείς, ήταν σχεδόν καθημερινή.

 • Δεχτήκαμε 2.467 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, σχολιάσαμε και απαντήσαμε
 • Αποστείλαμε 2.272 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
 • Ασχοληθήκαμε, με περισσότερα, από 166 θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε θέμα απαίτησε μια σειρά επιστολών (εισερχομένων και εξερχόμενων).
 • Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 81 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α.
 •  Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 18 ημερίδες.
 • Εκδώσαμε 99 δελτία τύπου.
 • Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 1.530 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
 • Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 79 ειδικά θέματα.
 • Κατατέθηκαν 87 ερωτήσεις, στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για θέματα, που έθεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Διαχειριστήκαμε 13.724 παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
 • Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 498.913,64 ευρώ.
 • Πετύχαμε 1.996 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (204 τηλεοπτικές, 194 ραδιοφωνικές εκπομπές, 115 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά και 1.483 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
 • Δεχτήκαμε 31.400 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

  Η σημαντικότερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε όλους τους καταναλωτές (όχι μόνο στα μέλη) είναι η παρέμβασή μας, για τη δημιουργία, συμπλήρωση η αλλαγή της νομοθεσίας, που προστατεύει τους καταναλωτές, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η δράση μας, μας βοηθάει στο να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα, προς άμεσο όφελος των Καταναλωτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:
 1. Το συνολικό χρηματικό ποσό, που επωφελήθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., από τη μεσολάβησή μας, προς τις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει πρόβλημα, ανέρχεται, σε 498.913,64 ευρώ.
 2. Αντικαταστάθηκαν ελαττωματικά προϊόντα, αξίας 159.660,32 ευρώ. Τα ελαττωματικά προϊόντα ήταν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα κ.λπ.
 3. Επεστράφησαν 115.617,54 ευρώ, σε καταναλωτές, από Ινστιτούτα Αδυνατίσματος και Γυμναστήρια. Οι επιχειρήσεις αρνούνταν να διακόψουν τα συμβόλαια, με τους καταναλωτές και, μόνο με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., τα συμβόλαια διακόπηκαν και οι καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από τις δόσεις, που κατέβαλαν, για υπηρεσίες, που δε λάμβαναν.
 4. Καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από τραπεζικές χρεώσεις, ύψους 113.316,40 ευρώ, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Ρήτρες προεξόφλησης, για τα στεγαστικά δάνεια, κυμαινόμενου επιτοκίου
 • Χρεώσεις, που είχαν γίνει, σε πιστωτικές κάρτες, κατόπιν κλοπής, απάτης κ.λπ.
 • Αντιλογισμοί προμηθειών αδράνειας
 • Αντιλογισμοί προμηθειών, για έκδοση ή επανέκδοση πιστωτικών καρτών, χωρίς τη συναίνεση των καταναλωτών
 • Αντιλογισμοί τόκων καθυστέρησης, που οι τράπεζες «παραμέλησαν» να κοινοποιήσουν, έγκαιρα, στους καταναλωτές
 • Ακυρώσεις πολλών πιστωτικών καρτών, που είχαν εκδοθεί, χωρίς προηγούμενη συναίνεση των καταναλωτών.

  5.Καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεώθηκαν να συνάψουν, κάτω από πίεση. Διάφορες ασφαλιστικές υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν, χωρίς τη γνωστή παράνομη αφαίρεση «παλαιότητας αυτοκινήτου», το 100% της δαπάνης επισκευής αυτοκινήτων, μετά από ατυχήματα. Επίσης, αναγκάστηκαν να καταβάλλουν αποζημιώσεις, σε καταναλωτές, για ακίνητα, που υπέστησαν ζημιές, ενώ, πριν την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., αρνούνταν, κατηγορηματικά, να ικανοποιήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το συνολικό ποσό, που αναγκάστηκαν οι ασφαλιστικές να αντιλογήσουν ή να καταβάλλουν, στους καταναλωτές, ανέρχεται στις 43.321,16 ευρώ.

6.      Πολλοί καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από αυθαίρετες χρεώσεις παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 28.996,88 ευρώ επιστράφηκαν, από αυτές τις εταιρείες, σε καταναλωτές, που είχαν λάβει και πληρώσει λογαριασμούς.

7.      Επεστράφησαν 8.800,00 ευρώ, από επιχειρήσεις, σε καταναλωτές, για προκαταβολές, για είδη, που, τελικά δεν αγόρασαν, για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων κ.λπ.

8.      Ακυρώθηκαν συμβάσεις πωλήσεων, εκτός εμπορικού καταστήματος, ύψους 8.336,00 ευρώ, γιατί οι επιχειρήσεις δεν εφάρμοζαν τις διατάξεις του Ν.2251/94 ή παραπλανούσαν τους καταναλωτές.

9.      Καταναλωτές έλαβαν 8.244,40 ευρώ, από τουριστικές επιχειρήσεις, ως αποζημίωση, για κακή παροχή υπηρεσιών (καταστρατήγηση προγραμμάτων οργανωμένων ταξιδιών, πλημμελή εκπλήρωση όρων συμβάσεων, σε πακέτα διακοπών, επιστροφές προκαταβολών καταλυμάτων, ενώ είχε γίνει εμπρόθεσμη ακύρωση κ.λπ.).

10.  Απαλλάχτηκαν καταναλωτές, από αυθαίρετες χρεώσεις, από το δημόσιο και τον Ο.Τ.Α., ύψους 6.157,94 ευρώ.

11.  3.510,00 ευρώ επιστράφηκαν, σε καταναλωτές, από αδικαιολόγητες χρεώσεις, σε λογαριασμούς επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

12.  Αποζημιώθηκαν, με 2.129,20 ευρώ καταναλωτές, από ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω κακής παροχής υπηρεσιών.

13.  Καταναλωτές αποζημιώθηκαν, με 648,20 ευρώ, γιατί έπεσαν θύματα παραπλανητικής διαφήμισης.

14.  Επιστράφηκαν 175,60 ευρώ, σε καταναλωτές, από αγορές, από απόσταση, γιατί δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

15.  4 επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν, στον Εισαγγελέα, γιατί διέθεταν ακατάλληλα τρόφιμα, στην αγορά.

16.  Παραπέμφθηκε εταιρία παραγωγής χυμών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, για μη κανονική σήμανση φρουτοποτού.

17.  Τράπεζες απέστειλαν βεβαιώσεις μη οφειλής, σε καταναλωτές, που αμφισβητούσαν καταχρηστικές χρεώσεις.

18.  Τράπεζες διόρθωσαν τις πρακτικές, που ακολουθούν, για την αποθάρρυνση των καταναλωτών, που επιθυμούσαν να υπαχθούν στο νέο νόμο, για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

19.  Καταχρηστικοί όροι, σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, καταργήθηκαν, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ.

20.  Ακυρώθηκαν, προληπτικά, κάρτες τραπεζών, που παρακρατήθηκαν, από βλάβη, σε ΑΤΜ.

21.  Έγιναν αποδεκτά αιτήματα καταναλωτών, για ενεργοποίηση συνδέσεων, που καθυστερούσαν, αδικαιολόγητα, για διακοπή συμβολαίων, για ακύρωση ενεργοποίησης, για ενεργοποίηση περιαγωγής, για χορήγηση επιδότησης αλλαγής συσκευής, για αποκατάσταση βλαβών, για διόρθωση λογαριασμών και για παροχή εξηγήσεων, στους καταναλωτές, από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

22.  Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, στις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, από την Ε.Ε.Τ.Τ., για καταχρηστική αύξηση του ελάχιστου χρόνου χρέωσης, από τα 30 δευτερόλεπτα, στα 45.

23.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξέδωσε δελτίο τύπου, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τις παράνομες χρεώσεις, σε λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων, από 5ψήφιους αριθμούς, μέσω των οποίων οι καταναλωτές γινόντουσαν συνδρομητές, σε συνδρομητικές υπηρεσίες.

24.  Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών.

25.  Απαλλάχτηκαν καταναλωτές, από πρόστιμα, για παράνομη στάθμευση, τα οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαιτούσε, μετά από παρέλευση δεκαετίας και πλέον και τα οποία αμφισβητούσαν οι καταναλωτές.

26.  Καταναλωτές αποζημιώθηκαν, με το 100% της αξίας των τιμολογίων επισκευής αυτοκινήτου, μετά από ατύχημα, ενώ οι ασφαλιστικές επέμεναν να μειώσουν τα ποσά, λόγω παλαιότητας.

27.  Καταβλήθηκε το σύνολο αποζημίωσης ολικής καταστροφής αυτοκινήτου, από ασφαλιστική εταιρία, η οποία προσπαθούσε να μειώσει την αποζημίωση, κάτω από το όριο της ασφαλισμένης αξίας του αυτοκινήτου.

28.  Παραπέμφθηκαν επιχειρήσεις, για έλεγχο, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., γιατί δεν εξέδιδαν αποδείξεις.

29.  Σταματήσαμε ενέργειες προκατάσχεσης, για ποσά, που προέρχονταν, από το χαράτσι της Χαλκιδικής.

30.  Η Ε.Υ.Α.Θ. απάντησε, σε ερωτήματα καταναλωτών, για την ποιότητα και ασφάλεια του πόσιμου νερού και του δικτύου ύδρευσης, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ενώ πριν τη μεσολάβησή μας, αρνούνταν να απαντήσουν, στους καταναλωτές.

31.  Η Ε.Υ.Α.Θ. αποζημίωσε καταναλωτή, με το ποσό των 1.600,00 ευρώ, για ζημίες, που προκλήθηκαν στο σπίτι του, από βλάβη, σε σωληνώσεις της Ε.Υ.Α.Θ.

32.  Ελέγχθηκε, από την Ε.Υ.Α.Θ. υδρόμετρο και επεστράφησαν, στον καταναλωτή 155,00 ευρώ, γιατί διαπιστώθηκε βλάβη του υδρόμετρου.

33.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης δήμου Θερμαϊκού επέστρεψε το ποσό των 800,00 ευρώ, σε καταναλωτή, που του είχε χρεώσει, για την κατανάλωση, που έγινε, από τον εργολάβο, όταν χτιζόταν η οικοδομή.

34.  Ακυρώθηκε σύμβαση καταναλωτή, με ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί η σύμβαση δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του Ν.2251/94, περί προστασίας καταναλωτών.

35.  Επιβλήθηκε πρόστιμο, σε επιχείρηση, για παραπλανητικό διαφημιστικό φυλλάδιο πασχαλινών ειδών.

36.  Επιβλήθηκε πρόστιμο, σε εταιρία πώλησης ενδυμάτων, επειδή διαπιστώθηκε διαφορά τιμής, «από το ράφι, στο ταμείο».

37.  Πιστώθηκαν πόντοι δωροκάρτας, ενώ το κατάστημα τους είχε διαγράψει, με τη δικαιολογία ότι είχε εκπνεύσει το χρονικό διάστημα εξαργύρωσής τους.

38.  Καταναλωτής έλαβε πόντους bonus, από πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο αρνούνταν να χορηγήσει το bonus.

39.  Εταιρία κατάργησε συγκεκριμένο τύπο φιαλών υγραερίου, μετά από καταγγελία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ότι παρουσίαζαν διαρροή.

40.  Διενεργήθηκαν έλεγχοι, στην περιοχή οδού Μακρυγιάννη, από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, για ηχορύπανση, από δίκυκλα και επιβλήθηκαν ποινές, σύμφωνα με το νόμο.

41.  Επεστράφη, σε καταναλώτρια, από τον Ο.Α.Σ.Θ. η διαφορά τιμής, για ετήσια κάρτα πολλαπλών διαδρομών, που είχε αγοραστεί, πριν την ανακοίνωση των μειώσεων, στις τιμές αυτών των καρτών.

Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασίζεται στον εθελοντισμό, στη διαφάνεια, στη δημοκρατική νομιμοποίηση, στην ανεξαρτησία και στην αποτελεσματικότητα.

Σύνθημά μας:

Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι

Καλούμε όλους τους Έλληνες Καταναλωτές να γίνουν μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., για να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμη και τα θετικά αποτελέσματα.


comment

« πίσω στην λίστα

Quick Launch

Sustainable Greece 2020 Οδηγός Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Απολογισμοί Οδηγός Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Το Βήμα Ενεργών Πολιτών Newsletter in Action
kalyterizoi.gr
MKO Οργανώσεις
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
ΠΥΡΝΑ-μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία AMEA GREEK
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Newsitamea
Διέξοδος ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Best Medasset
Ιατροί Χωρίς Σύνορα Πολιτιστικός Σύλλογος 'Η Σκιάθος'
Υδροναύτες
previousnext
«11.2019»
Δε
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα
Κυ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30